TERÀPIES


TERÀPIA DE PARELLA

---------------------------------------------
Quan apareixen problemes dins d’una parella, els seus components experimenten un alt grau d’infelicitat.
Hi pot haver problemes de comunicació, conductes no adequades, dependència d’un membre de la parella cap a l’altre, …
Així, tindrem com a objectiu millorar el nivell de satisfacció existent en la parella, treballarem per millorar el seu nivell de comunicació ia modificar les seves cognicions i conductes oferint estratègies per saber gestionar:

Situacions de mal humor i hostilitat
Discussions
Resoldre problemes


En teràpia, abans de centrar-nos en el problema que genera la consulta, s’intentarà com a primer objectiu crear un ambient positiu i de cooperació per part de la parella i de crear una atmosfera adequada per poder treballar els problemes en profunditat durant les següents sessions.
El terapeuta serà un mediador entre les persones en conflicte i encoratjarà a la parella a que assumeixi la responsabilitat de prendre les seves pròpies decisions.

COUNSELING

-----------------------------
El pacient acudeix a consulta perquè té la necessitat de buscar solució a dificultats que es veu incapaç de gestionar. Es dóna suport, discussió de temes en funció d’objectius, s’ajuda a planificar, a resoldre problemes, … Per tant, el principal objectiu del Counseling serà resoldre problemes i generar resultats en funció dels recursos que tingui i pugui desenvolupar l’individu.

Alguns dels temes que es poden tractar en el counseling són:

  • Aspectes de desenvolupament personal

  • Exploració i resolució de problemes

  • Presa de decisions

  • Resoldre estats de crisi

  • Gestió d’emocions

  • Augmentar l’auto coneixement i l’auto comprensió

  • Desenvolupar habilitats socials